Kontakt oss

allmennpsykologi@gmail.com

Ressursbank

Ressursbank

Allmennpsykologisk fagbibliotek

Dette er biblioteket vårt. Her samler vi allmennpsykologiske fagressurser til støtte for praksis. Dette er også et rom for noen av foreningens sentrale fagdokumenter. Det er ikke meningen at stoffet skal duplisere lærebøker.  Retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet publiseres ikke her. Tekster og videoer fra faggruppene i NFA kan legges ut.  Vi håper at innholdet kan gi en presentasjon av NFAs faglige profil og stimulere arbeidet i kollegiet og i veiledningsgrupper.

Barn

Les mer

Voksne

Les mer

Spørsmål og svar

Les mer

Juridiske problemstillinger

Les mer

Foredrag

Les mer

Vår politikk

Les mer