Kontakt oss

allmennpsykologi@gmail.com

Allmennpsykologisk årskonferanse – Nasjonal konferanse for kommunalt psykologarbeid 14. og 15. oktober 2024

Allmennpsykologisk årskonferanse – Nasjonal konferanse for kommunalt psykologarbeid 14. og 15. oktober 2024

Tema: BLINDSONER

Sted: Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen

Målgruppe: Psykologer og ledere i kommunen. Konferansen er godkjent som 13 timer kurs og vedlikeholdsaktivitet for psykologer

Påmelding: https://www.letsreg.com/no/event/arskonferanse_2024_14102024#init

PROGRAM

Dag 1: Mandag 14. oktober

09:30 – 10:00Registrering og kaffe/te/frukt  
10:00 – 10:05 10:05 – 10:35   10:35 – 11:00    Velkommen! Ved Imenes, leder Norsk forening for allmennpsykologi
ICPC-2: Hvordan bruke kodeverket for primærhelsetjenesten?  
Nye veiledere for psykisk helsearbeid og utfordringene kommunene står overfor: Hva trenger vi?
11:00 – 11:15Pause
11:15 – 12.15    BLINDSONE 1: De minste, foreldreskapet og psykisk helse
Hva er samfunnsnytten ved å jobbe med gravide og småbarnsforeldre med psykisk sykdom? v/Lene Sommerseth Hansen og Kjersti Sandnes, RKBU MIDT  
12.15 – 13:00  BLINDSONE 2: Eldre og psykisk helse
Anna Helle-Valle, Nasjonalt senter for aldring og helse
13:00 – 14:00Lunsj
14:00 – 15:30    BLINDSONE 3: Gutter og psykisk helse
Å få tenåringsgutter i tale om psykisk helse: v/Felix Baldau og Even Karpuz BROR, Kristiansund
Minoritetsspråklige gutter, hvordan nå dem?
Perspektiv v/Usman Chaudhry, Stovner RPH
Prosjekt oppsøkende, v/Jørgen Gulbrandsen og Adrian Lorentzen, Stovner bydel
15:30 – 16:00Pause
16:00 – 17:00Årsmøte
19:00Middag

Dag 2: Tirsdag 15. oktober

09:00 – 10:30        WORKSHOP  
Implementering av ny tverrsektoriell veileder – «Sammen om barn og unges psykiske helse». Hvordan bygge en psykisk helsetjeneste? v/Lillestrøm psykisk helse og familiestøtte  

Summing, oppgaver og dialog. Erfaringsdeling og konkrete tips  
09:00 – 10:30WORKSHOP  
Vedtakspraksis og nye måter å organisere helsehjelpen på   v/Fredrikstadhjelpa  

Summing, oppgaver og dialog. Erfaringdeling og konkrete tips
10:30Pause 15 min15 min 
10:45 – 11:45    Helsekartlegging i barnevern – hvordan kan vi gjøre det? Nasjonalt forløp for barnevern
v/ Karl Kristian Torbergsen, Lørenskog
Summing og plenum  
10.45 –  11:45    NAV piloterer samarbeid med psykolog og fastlege
v/ Ann-Elizabeth Wiig, NAV Øst-Viken og Ola Halse Kneppe, Nannestad  
Summing og plenum  
11:45 12:00Pause 15 min11:45 12:00Pause 15 min
12:00- 13:00  Blindsone 4: Lavt kognitivt evnenivå
Hvordan kan vi hjelpe bedre?
Overgang barn/ungdom/voksen, foreldrefunksjon, rusbekymringer, og habiliteringstiltak i kommunen v/Tonje Elgsås  
13:00 – 14:00Lunsj  
14:00 – 14:40   14:40 15:00    Fellesforedrag: Strategisk arbeid og prioriteringer
«Å spare seg til fant» Hvilke forebyggingstiltak er lønnsomme for kommuneøkonomien? v/Jo Fiske, seniorrådgiver KS  
«Lær meg måten» Et eksempel på hvordan drive systemisk påvirkningsarbeid i mellomstor kommune
v/ Karianne Framstad Holden, kommunepsykolog i Verdal kommune
15:00 15:30   15:30Avslutningsforedrag  

Vel hjem!

Andre arrangementer:

No data was found